Khóa học spa chăm sóc da chuyên sâu Chihun

Lịch Học đào tạo chuyên viên Spa chuẩn HQ

Thời gian: Từ T2 – T7

Ca Sáng: 8h30 đến 11h30

Ca Chiều: 13h30 đến 17h00

Ngoài thời gian đào tạo, học viên lớp học Spa – Chăm sóc da chuyên sâu sẽ được học cho đến khi nào rành nghề.

nhận tư vấn miễn phí
Khóa học Nail chuyên nghiệp Chihun

Lịch Khai Giảng Khóa Học NAIL chuyên nghiệp

Thời gian: T2 – T7

Ca Sáng:  08h15 đến 11h30

Ca Chiều: 13h15 đến 17h15

Ngoài thời gian đào tạo, học viên khóa học nail chuyên nghiệp sẽ được học cho đến khi nào rành nghề.

nhận tư vấn miễn phí
Khóa học phun xăm chuyên nghiệp Chihun

Lịch Học phun xăm chuyên nghiệp

Thời gian: T2 – T7

Ca Sáng:  08h15 đến 11h30

Ca Chiều: 13h15 đến 17h15

Ngoài thời gian đào tạo, học viên lớp học phun xăm chuyên nghiệp sẽ được học cho đến khi nào rành nghề.

nhận tư vấn miễn phí
Khóa học nối Mi chuyên nghiệp tại Chihun Academy

Lịch Học nối mi chuyên nghiệp

Thời gian: T2 – T7

Ca Sáng:  08h15 đến 11h30

Ca Chiều: 13h15 đến 17h15

Ngoài thời gian đào tạo, học viên lớp học Nối mi chuyên nghiệp sẽ được học cho đến khi nào rành nghề.

nhận tư vấn miễn phí
Khóa học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp Chihun

Lịch học tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

Thời gian: Từ T2 – T7

Ca Sáng: 8h30 đến 11h30

Ca Chiều: 13h30 đến 17h00

Ngoài thời gian đào tạo, học viên lớp học Tạo mẫu tóc chuyên nghiệp sẽ được học cho đến khi nào rành nghề.

nhận tư vấn miễn phí
Khóa học trang điểm chuyên nghiệp Chihun

Lịch học trang điểm chuyên nghiệp

Thời gian: T2 – T7

Ca Sáng:  08h15 đến 11h30

Ca Chiều: 13h15 đến 17h15

Ngoài thời gian đào tạo, học viên lớp học trang điểm chuyên nghiệp sẽ được học cho đến khi nào rành nghề.

nhận tư vấn miễn phí